PRZEBUDZENIE ZABYTKÓW

Pod hasłem „Przebudzenie Zabytków” Adam Musiuk – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza wszystkich miłośników zabytków do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. od godziny 9:00 w Pałacu Hasbacha (ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok).

W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana tematyka konserwacji zabytków Podlasia.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele instytucji takich jak Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Podlaskie, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet w Białymstoku.

Adam Musiuk: „Konferencja ta jest odpowiedzią na moje wcześniejsze zapowiedzi nowego otwarcia urzędu. Chcę, aby Pałac Hasbacha stał się miejscem spotkań dla wszystkich, którzy kochają nasze dziedzictwo kulturowe i pragną wspólnie działać na rzecz jego ochrony i promocji”.

Oto szczegółowy program:  

Serdecznie zapraszamy!

Przebudzenie zabytków
Przebudzenie zabytków