Przedszkolaki i „Dzień Dziecka z zabytkami”

W WUOZ w Białymstoku gościliśmy dzisiaj grupę przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Białymstoku wraz z opiekunami, Przyjaciół dzieci pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Warsztaty edukacyjne dla najmłodszych na temat dziedzictwa zabytkowego zorganizowano w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Podczas warsztatów edukacyjnych mali uczestnicy zapoznali się z materiałem filmowym na temat pałacu Hasbacha, dowiedzieli się co to są zabytki, jak należy o nie dbać i chronić, poznali różne rodzaje zabytków. Przedszkolaki rozpoznawały także regionalne zabytki oraz odgadywały zagadki z nimi związane. Spotkanie zorganizowano w związku z edukacją o dziedzictwie zabytkowym i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach Podlasia.  

Najmłodsi mieli również okazję poznać miejsce pracy rodziców, którzy pracują na co dzień na rzecz ochrony zabytków województwa podlaskiego.

Edukacja najmłodszych z zakresu popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczenia dla hi­storii oraz dziedzictwa kulturowego jest niezwykle ważna. Jako urząd konserwatorski podejmujemy szereg działań, aby propagować nie tylko wśród dorosłych, ale także u najmłodszych poczucie poszanowania dla dziedzictwa kulturowego Podlasia i Polski. Podczas dzisiejszych zajęć, głównie za pomocą gier i zabaw przekazaliśmy dzieciom podstawowe pojęcia z zakresu ochrony konserwatorskiej, mówiliśmy o znaczeniu  dbania o zabytki. Co istotne, wskazaliśmy również na cele związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec zabytków, na znaczenie zachowania dziedzictwa w edukacji regionalnej, historycznej. Przedszkolaki doskonale poradziły sobie z powierzonymi im zadaniami, rozpoznając m.in. regionalne zabytki, za co dziękujemy także ich Opiekunom, którzy jako pierwsi uczą najmłodszych szacunku do naszego dziedzictwa – powiedziała podczas podsumowania spotkania prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.

Podejrzyj w nowej zakładce