PWKZ wizytuje Pomnik Historii

W dniu 23 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków przeprowadziła oględziny pomnika historii „Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary”.

W oględzinach wzięli również udział: Bronisław Talkowski – przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach, Maciej Szczęsnowicz – przewodniczący Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, st. kpt. Paweł Chudecki – starszy specjalista KP PSP w Sokółce oraz inspektorzy WUOZ w Białymstoku.

Podczas wizytacji dokonano szczegółowej weryfikacji formalności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji zabezpieczających obiekty, poruszono również kwestie oznakowania zabytków znakiem Błękitnej Tarczy, które ma na celu zapewnienie rozpoznawalności i ochrony prawnej przedmiotowych zabytków.

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 roku „Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary” zostały uznane za pomnik historii.

Jak wskazuje przedmiotowe rozporządzenie, obszar pomnika historii „Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary” przejawia unikatowe wartości historyczne. Stanowi przykład drewnianego, muzułmańskiego budownictwa, stanowiącego integralną część lokalnego budownictwa sakralnego. Świątynie w Bohonikach i Kruszynianach wraz z mizarami świadczą o dziedzictwie kulturowym polskich muzułmanów oraz dowodzą o bogactwie kulturowym dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.