PWKZ ZA UTWORZENIEM PARKU KRAJOBRAZOWEGO W KRUSZYNIANACH

Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków opowiada się za utworzeniem parku krajobrazowego obejmującego Kruszyniany, którego celem będzie m.in. ochrona wartości kulturowych tej tatarskiej wsi. Chodzi o powstrzymanie planów przemysłowych inwestycji rolniczych w Kruszynianch.

Zabytkowy drewniany meczet w Kruszynianach

W lipcu ubiegłego roku z inicjatywy prof. Małgorzaty Dajnowicz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie z udziałem wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, generalnej konserwator zabytków prof. Magdaleny Gawin na temat dalszych możliwych i szerszych form ochrony wartości kulturowych Kruszynian. Uczestnicy spotkania wypracowali wówczas dwa rozwiązania – utworzenie parku kulturowego lub  parku krajobrazowego.

W spotkaniu roboczym wziął udział także wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, starosta sokólski Piotr Rećko, burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, radca minister ds. konserwatorskich Zbigniew Maj, z-ca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Małgorzata Kierzkowska, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach Bronisław Talkowski, przedstawicielka Stowarzyszenia „Dolina Nietupy” Kaja Kojder.

Zdaniem prof. Małgorzaty Dajnowicz park krajobrazowy, to lepsza forma ochrony Kruszynian niż np. park kulturowy „połączenie historii, dziedzictwa kulturowego, zabytków i walorów przyrodniczych korzystnie wpłynęłoby na wizerunek tego obszaru oraz jego ochronę„.

W związku z pomysłem utworzenia całkowicie nowego parku krajobrazowego obejmującego teren trzech gmin: Krynki, Gródek i Michałowo, prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków przekazała dla marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego materiały dotyczące walorów historycznych, kulturowych i miejsc objętych ochroną konserwatorską w wyżej wymienionych gminach.

Kilka miesięcy temu prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z udziałem marszałka województwa Artura Kosickiego. Wojewódzka konserwator podkreślała zasadność utworzenia parku krajobrazowego obejmującego Kruszyniany ze względu na posiadane wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe tego miejsca.

W najbliższą środę (14.07) w Białymstoku zostanie zorganizowane kolejne spotkanie oraz konferencja prasowa (godz. 12.00) na temat możliwości ochrony zabytkowych Kruszynian. Na zaproszenie prof. Małgorzaty Dajnowicz podlaskiej wojewódzkiej konserwator zabytków do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przyjedzie m.in. wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, generalna konserwator zabytków prof. Magdalena Gawin, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych oraz społeczności tatarskiej.