REFUNDACJE 2020

Znamy liczbę wniosków o przyznanie dotacji – tym razem w formie refundacji poniesionych nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

W tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło 9 wniosków o refundacje na łączną kwotę 714 374 zł. W ubiegłym roku złożono 12 wniosków na łączną kwotę 739 673 zł.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaski wojewódzki konserwator zabytków. 

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wykonane w latach 2017-2019.

Wnioski o udzielenie dotacji (w formie refundacji) wnioskodawcy mogli złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pieniądze na refundacje pochodzą z budżetu państwa i znajdują się w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.