Refundacje 2021

Prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków przyznała środki na refundacje poniesionych nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wykonane w latach 2018-2020.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił w tym roku 2 refundacji na łączną kwotę 61 100 złotych. Pełna lista wniosków, na które zostały udzielone refundacje znajduje się poniżej. 

Wnioski o udzielenie dotacji (w formie refundacji) wnioskodawcy mogli złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Miejskiego Konserwatora Zabytków. – informuje prof. Małgorzata Dajnowicz.

Pieniądze na refundacje pochodzą z budżetu państwa i znajdują się w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pełna lista refundacji.