REMONT CERKWI W SZCZYTACH DZIĘCIOŁOWIE

W ostatnim czasie zakończono remont stolarki okiennej i drzwiowej, podmurówki oraz szalówek ścian zewnętrznych cerkwi parafialnej pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzięciołowie.

Zgodnie z pozwoleniem podlaskiej konserwator zabytków, zaplanowano wykonanie następujących robót budowlanych: remont podmurówki, ścian i podwalin zakrystii, szalówek ścian zewnętrznych, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i schodów zewnętrznych.

Cerkiew parafialna pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzięciołowie.

W dzwonnicy planowane są do wykonania m.in. następujące roboty budowlane:  remont podmurówki, remont ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i okiennic, remont stolarki drzwiowej, remont dachu, renowacja krzyża oraz remont schodów zewnętrznych.

Cerkiew wzniesiono w 1785 r. z fundacji Jana Węgierskiego, właściciela wsi. Pierwotnie cerkiew unicka, wielokrotnie odnawiana z niewielkimi zmianami architektonicznymi. Jej gruntowna restauracja odbyła się w 1850 r.  W tym czasie odnotowano wzniesienie murowanego przedsionka oraz nowego muru otaczającego cmentarz przy cerkiewny.

Cerkiew stanowi wartościowy przykład skromnego wariantu barokowej cerkwi o zwartej, jednolitej bryle i ośmiobocznym rzucie. Wraz z elementami otoczenia: wolnostojącej dzwonnicy, muru z bramkami oraz zieleni stanowi cenny akcent krajobrazowo-kulturowy. Wartość architektoniczną powiększa bogate wyposażenie wnętrza:  ikonostas, ołtarze, przybory liturgiczne, stanowiące kontekst silnie oddziałowujący na wiernych. Natomiast dzwonnica to interesujący przykład wieżowej budowli zrębowej, o charakterystycznej, dwukondygnacjowej bryle. Stanowi akcent architektoniczny i nieodzowny element zabytkowego otoczenia cerkwi –  dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Cerkiew parafialna pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela oraz budynek dzwonnicy w Szczytach-Dzięciołowie zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1951 roku.

W 2021 roku Parafia Prawosławna pw. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Szczytach – Dzięciołowie otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 25 000 zł na remont i malowanie cerkwi parafialnej.