REMONT DOMU STAROMIEJSKIEGO (DAWNEJ PLEBANII) W SUPRAŚLU

Trwa remont zabytkowego domu staromiejskiego (dawnej plebanii) w Supraślu. W grudniu pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odebrali część robót objętych pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki dotacji przyznanej przez PWKZ w ubiegłym roku, udało się przeprowadzić m.in. remont dachu. 

Prace przy położonym w centralnej części Supraślu zabytku obejmowały m.in. wykonanie nowej drewnianej więźby dachowej oraz pokrycia z dachówki ceramicznej esówki, odtworzenie czterech lukarn w dachu, wykonanie obróbek blacharskich.

Na remont domu staromiejskiego Podlaski Wojewódzki Konserwator Zbytków przeznaczył 170 tysięcy złotych. To najwyższa kwota spośród przyznanych w ubiegłym roku przez PWKZ dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dom staromiejski został wybudowany w połowie XIX wieku. Zbudowany na rzucie litery L, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, tynkowany. Według informacji przekazywanych przez mieszkańców miasteczka, został wzniesiony przez Niemca – właściciela fabryki. Po wybudowaniu kościoła, został przekazany w posiadanie parafii (po 1886 roku).

Dom staromiejski w Supraślu, decyzją wojewódzkiego konserwator zabytków, do rejestru zabytków województwa podlaskiego został wpisany w 1966 roku.