REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 63 W BIAŁYMSTOKU

Zakończył się remont elewacji frontowej zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Prace dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Budynek przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku z II połowy XIX wieku jest w swej pierwotnej strukturze jednym ze starszych i najbardziej reprezentacyjnych obiektów na tej ulicy. Dokładna data budowy nie jest znana. Początkowo budynek był własnością obywatela ziemskiego Trębickiego, następnie właścicieli fabryki włókienniczej – rodziny Commichau.

Budynek charakteryzuje się bogatym wystrojem elewacji głównej oraz dobrze zachowanym układem wnętrz. Obiekt jest budynkiem stylowo jednorodnym, mieszczącym się w nurcie architektury neorenesansowej.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. Elewacja frontowa posiada typową dla tego stylu dyspozycję architektoniczną: trójdzielna z ryzalitami na skrajach, z trójprzęsłowym portykiem wspartym na masywnych, toskańskich kolumnach.

Prace przy zabytku obejmowały m.in. oczyszczenie i odgrzybienie podłoża ścian i stropów, wykonanie tynku renowacyjnego, impregnację, malowanie ścian, drewnianej stolarki okiennej i elementów metalowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Przedmiotowy budynek do rejestru zabytków województwa podlaskiego został wpisany w 1975 roku. Ponadto obiekt znajduje się na obszarze objętego ochroną konserwatorską historycznego układu urbanistycznego.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Obecnie w budynku znajduje się Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnia na prace przy zabytku otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 80 tysięcy złotych.