REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W KOBYLINIE BORZYMACH

Zakończył się remont ceglanych elewacji dwuwieżowego przęsła frontowego zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Kobylinie Borzymach. Parafia na ten cel otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ubiegłym roku wykonano remont ścian zewnętrznych wieży pn.-wsch. oraz części elewacji frontowej i bocznej (pn.). W tym roku przeprowadzono remont ścian wieży pd.-wsch. oraz pozostałą część fasady i elewacji bocznej (pn.) przęsła frontowego. Parafia otrzymała na ten cel dotację przyznaną przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Kościół pw. św. Stanisława BM w Kobylinie Borzymach został zbudowany w latach 1898-1904 według projektu Franciszka Przecławskiego. Po zniszczeniach wojennych odbudowano go w stylu neogotyckim w 1947 roku. 

Świątynia w Kobylinie Borzymach została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1988 roku.