REMONT KLASZTORU ZAKONU MNISZEK BENEDYKTYNEK W ŁOMŻY

Zakończył się remont elewacji ściany zachodniej budynku klasztoru Zakonu Mniszek Benedyktynek Opactwa pw. Przenajświętszej Trójcy w Łomży. Prace dofinansował w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Remont zabytkowego klasztoru obejmował m.in. oczyszczenie ścian, dezynfekcję tynków, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, uzupełnienie brakujących detali architektonicznych oraz malowanie ścian.

Zespół klasztorny został wybudowany w latach 1857-1863 według projektu T.B. Seyfrieda. Następnie oba budynki zostały zniszczone w czasie działań wojennych w 1939 roku, odbudowano je w latach 1946-53.

Klasztor Benedyktynek jest jednym z niewielu zespołów klasztornych zachowanych na terenie dawnego województwa łomżyńskiego.

Remont budynku klasztoru był możliwy m.in. dzięki dotacji przyznanej w tym roku przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.