Remont kościoła parafialnego w Kundzinie Kościelnym

Zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim trwają prace polegające na remoncie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Kundzinie Kościelnym.

W ostatnim czasie pracownicy WUOZ w Białymstoku dokonali częściowego odbioru prac prowadzonych przy wieży głównej. Na tym etapie m.in. wymieniono pokrycie sygnaturki, wykonano montaż zabezpieczeń siatkowych i żaluzji oraz przeprowadzono renowację elementów kutych, w tym krzyża wieńczącego.

Pierwszą drewnianą świątynię w Kundzinie zbudowano w 1562 r. dzięki funduszowi przekazanemu przez króla Zygmunta Augusta. Murowany kościół powstał między 1851, a 1856 r. Swym kształtem nawiązuje do tradycji regionalnego budownictwa ludowego poprzez wykorzystanie miejscowego budulca, z pozostawieniem faktury kamienia polnego. Kościół pierwotnie został zbudowany na planie prostokąta. W wyniku dobudowy w latach 30. XX w. dwóch przybudówek, z których wschodnia mieści kaplicę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a zachodnia zakrystię, przyjął plan krzyża łacińskiego.

Obiekt posiada wartości artystyczne przejawiające się w proporcjonalnej bryle, formie oraz detalu architektonicznym, które nawiązują do modnych w połowie XIX w. motywów neorenesansu i klasycyzmu. Płaską fasadę, zwieńczoną prostą attyką przerywaną szczytem, akcentuje pojedyncza niska wieża – dzwonnica, nakryta kopulastym hełmem z glorietą.

Zespół Kościoła Parafialnego w Kundzinie został wpisany do rejestru zabytków w 2013 r. Dodatkowo jest ważnym dokumentem świadczącym o tożsamości kulturowej i wyznaniowej lokalnej społeczności.