REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W STRABLI

Zakończył się remont kościoła w Strabli. Prace obejmowały malowanie wnętrza świątyni. Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli otrzymała na ten cel dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace we wnętrzu zabytkowego kościoła obejmowały m.in. usunięcie zmurszałych farb, dezynfekcję  grzybobójczą, sklejenie rys i spękań oraz malowanie ścian i sufitów (bez polichromii).

Kościół pw. Wniebowstąpienia w Strabli został zbudowany w 1617 roku prawdopodobnie przez architekta A. Groyna de Buseny w stylu renesansowym z fundacji A. Turowskiego. Świątynia wzniesiona na rzucie prostokąta z absydą półkolistą i nieco wysuniętym ryzalitem w frontonie.

Świątynia jest cennym zbytkiem architektury zbudowanej w czystej formie renesansowej, zachowanej już sporadycznie na tym terenie.

Na prace obejmujące malowanie wnętrza kościoła Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał w tym roku parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli dotację w wysokości 60 tysięcy złotych.