Remont mostu na terenie zespołu Pałacu Branickich

W dniu 4 maja 2022 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku uczestniczyli w komisji konserwatorskiej w związku z prowadzonymi pracami przy moście na terenie Ogrodu Dolnego przy Pałacu Branickich w Białymstoku. W trakcie oględzin obiektu dokonano m.in. wyboru kolorystki elementów mostu.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wydała pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych. Przedstawiony projekt budowlany uwzględnia przeprowadzenie remontu mostu wraz ze słupkami, balustradami oraz nawierzchnią na moście.

Przedmiotowy most położony jest na osi głównej Ogrodu Branickich, łączy środkową aleję salonu parterów z dojściem do ul. Akademickiej. Obiekt umożliwia przeprawę przez kanał, jest położony na terenie Ogrodu Dolnego. Pełni funkcję komunikacyjną jednocześnie nawiązując do pozostałych zabudowań zespołu Pałacu Branickich.

Ponadto wskazany most znajduje się na terenie parku stylowego przy dawnym Pałacu Branickich w Białymstoku, wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1958 roku oraz na terenie części miasta Białegostoku, wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w 1977 roku.

Białostocki Ogród Branickich uważany jest za jeden z najważniejszych i najlepiej zrewaloryzowanych ogrodów barokowych w Polsce. Przedmiotowy most w Ogrodzie Dolnym jest jego istotnym elementem. Stąd też podejmowanie związanych z nim decyzji wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Konserwatorzy i historycy sztuki są zgodni, że ogrodowi należy przywrócić wygląd z czasów jego największej świetności – wskazuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.