Remont schodów cerkwi pw. Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach

Zakończył się remont schodów budynku cerkwi pw. Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach.

Decyzją prof. dr hab. Małgorzaty Dajnowicz – Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Parafia Prawosławna Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach otrzymała w 2020 oraz 2021 roku dotacje na remont zewnętrzny cerkwi o łącznej kwocie 55 000 zł.

Cerkiew pw. Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach.

Zgodnie z pozwoleniem podlaskiej konserwator zabytków, prace remontowe zakładają remont podmurówki, przegląd stanu technicznego ścian i podwalin, remont szalówek ścian zewnętrznych oraz okiennic wieży, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu z częściową wymianą orynnowania, remont krzyży i schodów zewnętrznych, wykonanie okładzin betonowych posadzek w portykach i uzupełnienie brakujących słupów w portykach oraz wykonanie opaski ochronnej wokół obiektu.

Wspomniane roboty budowlane przyczynią się do poprawy stanu zachowania zabytku oraz polepszenia jego estetyki. Budynek cerkwi przejawia przede wszystkim wartości artystyczne wyrażające się w bogatej elewacji wieży. Cerkiew pw. Św. Jana Chrzciciela w Pasynkach to jedna z najbardziej reprezentatywnych drewnianych cerkwi na Podlasiu objętych najwyższą ochroną konserwatorską – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach wybudowano w 1891 roku. Świątynia została wzniesiona na planie krzyża greckiego, z prezbiterium zamkniętym apsydą wzniesioną na rzucie trapezu. Szczyty budynku zdobione dekoracją ciesielską nawiązują stylistycznie do motywów białoruskich.

Od 1993 roku cerkiew znajduje się rejestrze zabytków województwa podlaskiego.