REMONT SCHODÓW PRZY KOŚCIELE PW. CHRYSTUSA KRÓLA I ŚW. ROCHA W BIAŁYMSTOKU

Kolejne schody przy kościele pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku zostały wyremontowane. To dalszy ciąg prac remontowych rozpoczętych w ubiegłych latach przy schodach terenowych prowadzących do świątyni. 

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków na remont schodów przyznał w ubiegłym roku parafii pw. Chrystusa Króla i św. Rocha dotację w wysokości 90 tys. złotych.

Budowa zespołu kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku związana jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nowa świątynia stanowiła wotum za wolność ojczyzny i zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku. Jej autorem był Oskar Sosnowski – wybitny warszawski architekt.

10 grudnia 2018 roku „Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha” rozporządzeniem Prezydenta RP został uznany za Pomnik Historii. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.