REMONT STOLARKI OKIENNEJ W KOŚCIELE W WIGRACH

Zakończyły się prace budowlane związane z remontem i wymianą stolarki okiennej w zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  Wigrach. Prace dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Nowe okna wstawiono w zakrystii i kaplicy kościoła. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wchodzi w skład zespołu klasztornego kamedułów w Wigrach z I połowy XVIII wieku. Zabytkowy zespół wyróżniają wybitne wartości historyczne wynikające z działalności kolonizacyjnej, gospodarczej i cywilizacyjnej Kamedułów (m. in. założyli miasto Suwałki).

Zespół klasztorny kamedułów do rejestru zabytków województwa podlaskie został wpisany w 1979 roku.