REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. BARBARY W KRAMARZEWIE

Pod koniec ubiegłego roku pracownicy łomżyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odebrali prace konserwatorskie przy szalunku i stolarce zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w Kramarzewie. Remont dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Prace remontowe obejmowały konserwację szalunku na elewacji północnej i wschodniej oraz konserwację stolarki okiennej (okno w elewacji wschodniej) i stolarki drzwiowej.

Na prace przy zabytku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał parafii pw. św. Anny w Radziłowie dotację w wysokości 55 tys. złotych.

Kościół wzniesiony w 1739 roku należy do nielicznej grupy drewnianych barokowych świątyń powstałych około połowy XVIII wieku na pograniczu mazowiecko-podlaskim. W latach 80. XX wieku świątynia została przeniesiona z Radziłowa do oddalonego o kilka kilometrów Kramarzewa.

Drewniana świątynia o konstrukcji zrębowej, szalowana została wybudowana na podmurówce z kamienia polnego i cegły. Korpus nawowy zbliżony jest do kwadratu, prostokątne prezbiterium szerokością i wysokością równe nawie głównej. Polichromia ornamentalna została wykonana w 1962 roku według projektu Stanisława Długozimy. (źródło: Katalog zabytków sztuki. Województwo łomżyńskie, M. Kałamajska-Saeed, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Warszawa 1982, str. 53-54). 

Kościół w Kramarzewie do rejestru zabytków województwa podlaskiego został wpisany w 1958 roku.