REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W LEMANIE

Zakończył się remont elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Rocha w Lemanie. Parafia otrzymała na ten cel dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zespół kościoła parafialnego w Lemanie znajduje się na wzniesieniu, w centralnej części wsi. Został zbudowany w 1925 roku według projektu budowniczego Henryka Lufta. Świątynia jest drewniana, konstrukcji zrębowej, szalowana, na podmurówce z kamienia i cegły. W fasadzie do nawy przylegają prostokątne w planie wieże i kwadratowe kaplice.

Prowadzone przy zabytku prace obejmowały oczyszczenie elewacji, impregnację deskowania oraz malowanie powierzchni drewnianych.

Remont elewacji kościoła był możliwy m.in. dzięki przyznanej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych.

Kościół w Lemanie do rejestru zabytków województwa podlaskiego został wpisany w 1994 roku.