REMONT ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W MICHAŁOWIE

Renowacja cokołu, tynków zewnętrznych na ścianach, gzymsów i stolarki. Właśnie zakończył się remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. Opatrzności Bożej w Michałowie.

Kościół w Michałowie został zbudowany w latach 1916-1910 staraniem ówczesnego proboszcza zabłudowskiego ks. Marcina Puzyrewskiego. Pierwotnie była to świątynia filialna parafii rzymskokatolickiej w Zabłudowie. Projekt inż. Lenczewskiego w trakcie realizacji został nieco zmieniony – zbudowano świątynię powiększoną do dzisiejszych rozmiarów.

Kościół wzniesiono na placu podarowanym parafii zabłudowskiej przez barona Engelharda – właściciela majątku Niezbudka. Od 1916 roku budowla pełni funkcję kościoła parafialnego. Wystrój wnętrza został zaprojektowany i wykonany w latach 30-tych ubiegłego stulecia przez artystę rzeźbiarza W. Bogaczyka z fundacji barona Romma, właściciela Hieronimowa.

Świątynia w Michałowie jest nieorientowana, założona na planie prostokąta z wydzielonym węższym prezbiterium zamkniętym pięcioboczną absydą, jednowieżowa, o korpusie jednonawowym, przykrytym krzyżowo-żebrowym sklepieniem. Budowla charakteryzuje się jednorodnością stylistyczną – reprezentuje styl neogotycki w architekturze sakralnej.

Ze względu na posiadaną wartość artystyczną oraz wartość historyczną, wynikającą z historycznego znaczenia fundatorów tej świątyni, właścicieli Niezbudka i Hieronimowa, decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, kościół w Michałowie został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2004 roku. 

W tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał parafii dotację w wysokości 80 tysięcy złotych na prace remontowe przy świątyni.