REMONT ZABYTKOWEGO MECZETU W KRUSZYNIANACH

Zakończył się remont zabytkowego meczetu w Kruszynianach. Budynek jest jest unikalnym w skali kraju przykładem islamskiego, drewnianego budownictwa sakralnego, funkcjonującym do dziś. Odbioru prac, w piątek (11.12), dokonała podlaska konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz. 

Prowadzone prace dotyczyły wnętrza XVIII-wiecznego meczetu. W sali modlitw dla mężczyzn wymieniono podłogę na nową, drewnianą impregnowaną ciśnieniowo. Wzmocnione zostało nadproże okna w ścianie działowej między salą modlitw dla kobiet a salą modlitw dla mężczyzn z jednoczesnym wzmocnieniem konstrukcji antresoli znajdującej się w sali męskiej. Oczyszczono i zaimpregnowano drewniane słupy  podtrzymujące tę antresolę oraz drewniane schody prowadzące na nią.

W tym roku PWKZ przyznał Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Kruszynianach dotację na remont meczetu w Kruszynianach w wysokości 80 tysięcy złotych. Z kolei w ubiegłym roku, dzięki przyznanej dotacji w wysokości 90 tysięcy złotych, zostało wyremontowane ogrodzenie tamtejszego mizaru.” – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków.

Podlaskie meczety (Bohoniki i Kruszyniany) nie przypominają typowych muzułmańskich domów modlitwy z krajów arabskich. Posiadają cechy charakterystyczne raczej dla drewnianych kościołów i cerkwi, niż dla typowych meczetów.

Meczet w Kruszynianach został uznany za Pomnik Historii, rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 października 2012 roku (Dz.U. 2012, poz. 1275).