REMONT ZABYTKOWEGO OGRODZENIA CERKWI W DUBINACH

Zakończył się remont zabytkowego kamiennego ogrodzenia i bramki bocznej przy cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach. Prace zostały wykonane w ramach dotacji udzielonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Cerkiew parafialna w Dubinach została zbudowana w latach 1867-1872 w tzw. stylu rusko-biznatyjskim z elementami nawiązującymi do wzorców klasycystycznych. Kamienne ogrodzenie z dwoma murowanymi bramkami bocznymi pochodzi z 1900 roku.

Świątynia w Dubinach jest przykładem popularnego w 2. połowie XIX wieku na obszarze zaboru rosyjskiego typu cerkwi trójdzielnej, o wyraźnie zaakcentowanych poszczególnych członach (dzwonnica z kruchtą, nawa z przedsionkiem, prezbiterium).

Prace remontowe przy ogrodzeniu obejmowały m.in. spoinowanie i naprawę kamiennego muru, renowację bramki bocznej i krzyża.

Cerkiew wraz z ogrodzeniem zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2011 roku.

Na remont ogrodzenia parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 30 tysięcy złotych.