REMONT ZABYTKOWEGO OGRODZENIA KOŚCIOŁA W RUDCE

Zakończył się remont zabytkowego ogrodzenia i kaplic przy kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Był to IV i ostatni etap prac. Remont dofinansował w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Dokładna data budowy kościoła w Rudce nie jest znana. Według dokumentów kościelnych, obecną murowaną świątynię wzniósł w latach 1740-1754, Józef Kanty Ossoliński, syn Franciszka Maksymiliana. Według innych źródeł budowa kościoła trwała 1753  do 1759 roku. Pewne jest, że budynek został poświęcony w 1761 roku. Pierwszy znany opis otoczenia kościoła pochodzi z 1785 r.: „przy kościele cmentarz dookoła opasany…  z bramą dużą i czterema małymi„.

Ogrodzenie  założone na planie prostokąta o ściętych narożach, murowane. W narożniku północno-zachodnim i południowo-zachodnim znajdują się kapliczki, w których od strony zewnętrznej umieszczono płytką arkadową wnękę z krzyżem łacińskim wypukłym, natomiast w elewacji od strony cmentarza – niszę zamkniętą półkoliście. Zarówno wnęka jak i nisza zostały ujęte parą pilastrów toskańskich.

W  murze zachodnim znajduje się brama główna składająca się z przejazdu i dwóch bramek bocznych. Jest to brama filarowa z pilastrami w stylu toskańskim. Dodatkowo filary tworzące wjazd główny zostały podkreślone prostokątnymi płycinami w pozycji wertykalnej oraz elementem nawiązującym do naczółka przerywanego. W górnej części bramy znajduje się motyw gzymsu łamanego. Rytm filarów podkreślają postumenty, na których umieszczono wazony z dekoracją w formie draperii.

Ogrodzenie wraz z kapliczkami, bramkami bocznymi oraz brama główna posiadają wartości artystyczne. Nawiązują stylowo do architektury kościoła stanowiąc tym samym uzupełnienie osiemnastowiecznej kompozycji świątyni. Występujący w ich strukturze motyw pilastra toskańskiego koresponduje ze sposobem dekoracji elewacji kościoła. Występujące w ogrodzeniu i kapliczkach spływy, motyw gzymsu łamanego, elementy w bramie głównej zbliżone do naczółka przerywanego, stanowią przykład dekoracji charakterystycznej dla epoki baroku. Płynność linii podkreślona przez spływy oraz półokrągłe nakrycia kaplic, sprawia, że ogrodzenie wraz z bramą stają się doskonałym przykładem sztuki barokowej, o wyjątkowo delikatnej formie.

Remont ogrodzenia kościoła z kapliczkami, podobnie jak w ubiegłym roku, dofinansował Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.