REMONT ZABYTKOWEGO OGRODZENIA PRZY CERKWI W BOĆKACH

Zakończył się remont zabytkowego ogrodzenia i bramy przy cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Boćkach. Parafia otrzymała na ten cel dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace przy kamiennym ogrodzeniu obejmowały czyszczenie mechaniczne, uzupełnienie braków i spoin, naprawę spękań oraz wykonanie nowej czapy betonowej. Renowacji została także poddana brama główna.

Ogrodzenie z bramą główną stanowią nierozerwalną i jednorodną całość z cerkwią parafialną pw. Zaśnięcia NMP w Boćkach. Są przykładem prostej w wyrazie tzw. małej architektury o cechach charakterystycznych dla budownictwa regionu. Ponadto wykorzystanie miejscowego budulca jakim jest kamień nadało całości kompozycji charakteru swojskości i malowniczości. Tym samym stanowią one cenny materialny dokument dziejów prawosławnej parafii w Boćkach oraz współtworzą historyczną zabudowę tej miejscowości. 

Z materiałów historycznych wynika, że ogrodzenie wraz z bramą pochodzą z XIX w. Ogrodzenie  o kształcie nieregularnego wieloboku wyznacza teren cmentarza przy cerkiewnego. Jest ono murowane z kamienia polnego.

Pierwsza drewniana cerkiew w Boćkach została wzniesiona w XVI w. W 1820 r. jeden z kolejnych właścicieli Bociek, hrabia Jan Alojzy Potocki ufundował nową, murowaną cerkiew, która w latach 70. XIX w. była odremontowana. Poważne straty świątynia poniosła podczas II wojny światowej. Pierwotny wygląd obiektu przywrócono w czasie gruntownej renowacji w latach 1999-2002. Jest to jedyna na terenie województwa podlaskiego murowana cerkiew dwuwieżowa. 

W tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Boćkach dotację w wysokości 80 tysięcy złotych na remont ogrodzenie z bramą główną przy cerkwi.