RENOWACJA ZABYTKOWEGO OGRODZENIA KOŚCIOŁA W BOĆKACH

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Antoniego Padewskiego w Boćkach to jedna z najważniejszych fundacji Sapiehów na Podlasiu, dzieło wybitnych architektów z 1. połowy XVIII wieku – Osieckiego i Klemma. W tym roku, dzięki dotacji przyznanej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kontynuowane będą prace renowacyjne przy murowanym ogrodzeniu kościoła, wyremontowana zostanie także przykościelna dzwonnica. 

Budowę kościoła i przylegającego do niego czworobocznego klasztoru rozpoczęto w 1726 roku według projektu i pod kierunkiem Mateusza Osieckiego, architekta z zakonu Reformatów.

W latach 1744-1746 przy kościele stanęła dzwonnica – wieża zegarowa zaprojektowana przez Johanna Heinricha Klemma. On również zaprojektował ogrodzenie z kaplicami.

Zespół charakteryzuje się efektowną kompozycją łączącą prostotę kościoła i klasztoru (typową dla budownictwa zakonów franciszkańskich) z bardziej dynamiczną i swobodną architekturą dzwonnicy i ogrodzenia.

W ubiegłym roku, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował renowację zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego oraz wykonanie cokolika na froncie kościoła. W tym roku parafia otrzymała dotację PWKZ na remont zabytkowej dzwonnicy i kontynuację prac przy ogrodzeniu.

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca i św. Antoniego Padewskiego w Boćkach i znajdująca się przy nim dzwonnica zostały wpisane do rejestru zabytków w 1966 roku.