REWITALIZACJA STAREGO RYNKU W ŁOMŻY

Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków podczas dzisiejszej (12.08) konferencji prasowej poinformowała o najważniejszych założeniach zaakceptowanego projektu rewitalizacji Starego Rynku w Łomży. 

Podczas konferencji przed łomżyńską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, prof. Małgorzata Dajnowicz poinformowała o nowym projekcie zamiennym rewitalizacji Starego Rynku w Łomży. „Jestem pełna optymizmu, że wkrótce Państwo zobaczycie efekty tego wspaniałego programu dla Łomży.” – mówiła wojewódzka konserwator zabytków.

W centrum Łomży będzie więcej zieleni. Nowy projekt zamienny zakłada m.in. nowe nasadzenia drzew z kratami w nawierzchni (7 sztuk) i wymianę drzew w zaprojektowanych gazonach (8 sztuk) oraz nowe nasadzenia starymi gatunkami drzew –  kolonami pospolitymi „kulistymi” (15 sztuk) w formie nasadzeń rzędowych z trzech stron wewnętrznej płyty placu, równolegle do pierzei.

Rynek w Łomży będzie miał charakter przypominający czas odległy – również przedwojenny, okres, kiedy drzewa były naturalną częścią zagospodarowania centrów miast, dostarczały tlenu, schronienia przed słońcem, a także ozdabiały pięknymi koronami miasta i miasteczka wpisując się w krajobraz kulturowy tych miejscowości, dawnych ziem historycznych” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Inną zmianą jest korekta nawierzchni polegająca na stonowaniu kolorystycznym posadzki przy zachowaniu uzgodnionego wcześniej rozwiązania graficznego. Na łomżyńskim rynku zostaną wyeksponowane podziemne wykopaliska obejmujące najlepiej zachowane pozostałości podziemi wieży ratusza (w postaci tzw. świadka). Projekt przewiduje zabezpieczenie pozostałości reliktów ratusza, zarówno tych pozostawionych pod nawierzchnią placu jak i tych, eksponowanych bezpośrednio pod szklaną obudową. Projekt zaakceptowany przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakłada także odtworzenie studni – jej renowację i nadbudowę. Prace zabezpieczające i roboty budowlane związane z budową posadzki nad reliktami ratusza będą wykonane ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. W projekcie jest także uwzględnione miejsce na pomnik z podestem, jednak kwestia jego formy jak na razie jest nierozstrzygnięta – będzie przedmiotem oddzielnego postępowania.

Pierwsze prace związane z rewitalizacją Starego Rynku w Łomży rozpoczęły się już w 2019 roku. Przełomowy okazał się ubiegły rok, kiedy zostały odkryte relikty ratusza na znacznie większym obszarze niż ustalono podczas wcześniejszych badań. W toku prowadzonego postępowania przeprowadzono liczne konsultacje w sprawie koniecznych zmian w projekcie zamiennym, uwzględniając przede wszystkim potrzebę nasadzenia zieleni.

Prof. Małgorzata Dajnowicz podziękowała podczas konferencji kierownik łomżyńskiej delegatury WUOZ w Białymstoku, pani Irenie Iwaniuk za bezpośredni, rzetelny nadzór konserwatorski nad realizacją projektu rewitalizacji łomżyńskiego rynku.

Nowy projekt zamienny jest zgodny z zaleceniami generalnej konserwator zabytków prof. Magdaleny Gawin odnośnie zabytkowej zieleni i zagospodarowania historycznych układów zabytkowych.

Zasady konserwatorskie, ochrona zabytkowej zieleni i zagospodarowanie historycznych układów.