REWITALIZACJA STAREGO RYNKU W ŁOMŻY

Więcej zieleni i zastosowanie mniej inwazyjnych rozwiązań dotyczących ekspozycji odsłoniętych reliktów ratusza, które uwzględniałyby wymóg ochrony substancji zabytkowej. Prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków rekomenduje rozwiązania dotyczące rewitalizacji Starego Rynku w Łomży.

fot. S. Kołodziejczyk

Podlaska wojewódzka konserwator zabytków zaleca opracowanie projektu  kompozycji zieleni obejmującego całe wnętrze placu rynkowego, np. w formie nasadzeń liniowych wzdłuż pierzei oraz wokół wewnętrznej płyty rynku. Nasadzenia powinny być także bardziej zagęszczone niż przewiduje projekt budowlany. „Jest to rozwiązanie stosowane na rynkach mazowieckich od końca XIX wieku i rozpowszechnione w 1. połowie XX wieku. Tego typu nasadzenia występowały na Starym Rynku od lat 50. XX wieku, zostały zachowane podczas przebudowy w latach 90. XX wieku. Niestety w kolejnych latach część drzew wymarła i nie była odsadzana zieleń.” – prof. Małgorzat Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków. Wśród rekomendacji dotyczących tego terenu jest także wprowadzenie zieleni w formie trawników oraz rabat kwiatowych z ozdobnymi drzewami. Zaleca się rozważenie rezygnacji z kubaturowych gazonów na drzewa, które zajmują zbyt dużo miejsca i utrudniają zagęszczenie nasadzeń.

Wojewódzka konserwator zabytków zaleca ekspozycję części odsłoniętych reliktów ratusza z uwzględnieniem wymogu ochrony substancji zabytkowej. „Ekspozycja zabytku archeologicznego kosztem samego zabytku jest niezgodna z zasadami ochrony konserwatorskiej. Sugeruje się zastosowanie rozwiązań mniej inwazyjnych niż zakłada projekt.” – uzasadnia prof. Małgorzata Dajnowicz.

Wojewódzka konserwator zabytków zwraca przy tym uwagę na konieczność uwzględnienia w projekcie zagospodarowania Starego Rynku w Łomży przede wszystkim tradycji miejscowej, z uwzględnieniem zastosowania zabezpieczenia i niezbędnej konserwacji substancji zabytkowej – m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, uzasadnionych od strony konserwatorskiej.