Rodzinny dzień z zabytkami

Naszymi dzisiejszymi gośćmi były dzieci pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, które uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych na temat podlaskich zabytków. Dzień ten był również świetną okazją, aby ponownie celebrować miniony Dzień Dziecka.

Warsztaty rozpoczęły się spacerem po Pałacu Hasbacha. Dzieci poznały historię tego obiektu, zapoznały współpracowników swoich rodziców oraz dowiedziały się o specyfice ich pracy.

Po części teoretycznej spędziliśmy czas na świeżym powietrzu. Najmłodsi obejrzeli zabytkową piwniczkę, która w ostatnim czasie została poddana kompleksowym pracom budowlano-konserwatorskim. Następnie spędziły czas na grach zespołowych w otoczeniu pałacu.

Jako urząd konserwatorski podejmujemy szereg działań, aby promować nie tylko wśród dorosłych, ale także u najmłodszych poczucie poszanowania dla dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dzisiaj za pomocą gier i zabaw przekazaliśmy dzieciom podstawowe pojęcia z zakresu ochrony konserwatorskiej, opowiedzieliśmy czym zajmują się ich rodzice oraz dlaczego należy chronić zabytki  – podsumowała prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Prof. Małgorzata Dajnowicz złożyła najmłodszym serdeczne życzenia z okazji minionego Dnia Dziecka, zaprosiła do wspólnej zabawy oraz kolejnych wizyt w siedzibie urzędu.

Już rok temu gościliśmy dzieci, młodzież oraz studentów z naszego regionu. Głównym celem cyklicznych już warsztatów jest edukowanie w zakresie szacunku dla zabytków i dziedzictwa kulturowego Podlasia.