Rozwiązanie sporu o budowę prawosławnej kaplicy cmentarnej w Michałowie

Dzisiejszą konferencję prasową Adam Musiuk, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, rozpoczął słowami:

„Rozwiązanie konfliktu dotyczącego budowy kaplicy prawosławnej na cmentarzu w Michałowie to jedno z moich zobowiązań, które Państwu złożyłem w momencie powołania. Dzięki współpracy z burmistrzem Michałowa oraz proboszczem parafii prawosławnej doprowadziliśmy do rozwiązania tego sporu”.

Do tej pory kością niezgody był m.in. brak zezwolenia na umieszczenie na kaplicy symboli religijnych, czyli prawosławnego krzyża z kopułą.

Obecnie Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził projekt przedstawiony przez parafię, uwzględniający zmianę lokalizacji oraz umieszczenie prawosławnych symboli religijnych.

Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia budowy kaplicy, tak bardzo oczekiwanej przez społeczność Michałowa.