Rygałówka

Zakończono I etap prac konserwatorskich „Obrazu Świętej Trójcy” stanowiącego wyposażenie kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce. W 2008 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Jak wskazuje pozwolenie konserwatorskie przy zabytku zaplanowano m.in. następujące czynności: oczyszczenie lica i odwrocia, prostowanie płótna, sklejenie pęknięć i łat, uzupełnienie ubytków zaprawy, oczyszczenie krosna, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej oraz zabezpieczenie lica werniksem końcowym.

Obraz Świętej Trójcy pochodzi z I poł. XIX w. Przedstawia postać Boga Ojca oraz Chrystusa w postawie siedzącej nad unoszącym się na trzech parach skrzydeł serafinem z twarzą ludzką w czerwonym kolorze.  Siedzący po prawej stronie Bóg Ojciec, swoją prawą ręką błogosławi Syna, lewa ręka obejmująca berło spoczywa na niewielkiej kuli. Postać przedstawiono w szarej sukni z zieloną szatą ujętą od pasa w dół. Natomiast Chrystusa ukazano w czerwonej sukni z niebieską szatą okalającą biodra.  Święty prawą ręką trzyma krzyż,  zaś lewą kieruje ku Ojcu. Nad postaciami widoczny jest Duch Święty pod postacią białej gołębicy.

Obraz Trójcy Świętej stanowi cenny przykład sztuki cerkiewnej. Obiekt stanowi wyposażenie dawnej cerkwi prawosławnej, obecnie kościoła rzymskokatolickiego pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce. Zarówno świątynia jak i przedmiotowy obraz świadcząc o stosunkach narodowościowych i religijnych Podlasia,  należą do ważnych elementów kulturowych województwa podlaskiego – odnosi się do decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków kościoła parafialnego w Rygałówce prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1996 roku.