Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ponad 2,5 miliarda złotych zostało przyznanych na realizację ponad 4 800 zadań w ramach I etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach programu dofinansowanie otrzymały obiekty wpisane do rejestru zabytków lub włączone do ewidencji zabytków.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie zostało przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do województwa podlaskiego trafiło ponad 146 mln zł na realizację 229 projektów.

Prace dotyczyć będą różnych obiektów, w których mieszczą się m.in. szkoły, urzędy czy też domy kultury, zatem Rządowy Program Odbudowy Zabytków daje wsparcie przede wszystkich mieszkańcom naszego regionu.

Środki z programu zostaną przeznaczone na remont zabytkowego budynku gminy Łomża – Szkoły Podstawowej w Konarzycach, remont zabytkowego dworu w Krasnem – siedziby domu dziecka oraz prace remontowe i konserwatorskie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych.

W ramach programu dofinansowane zostaną prace przy bazylice archidiecezjalnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, gdzie zostanie przeprowadzony remont wież, dachu i fragmentu elewacji kościoła.

Szereg prac zostanie wykonanych również w Drohiczynie, zaplanowano m.in. remont zabytkowej katedry pw. Trójcy Przenajświętszej, remont zabytkowego kościoła pw.  Wszystkich Świętych, remont kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia NMP, który dotyczyć będzie prac przy dzwonnicy oraz prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki przydrożnej.

Dofinansowanie trafiło również do powiatu sokólskiego, który podejmie się przebudowy budynku szpitala, a obecnie domu parafialnego w Suchowoli na Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Parafii w Suchowoli.

zdjęcie 4 zabytków - drewnianego domu parafialnego w Suchowoli, drewnianego budynku Izby Kultury w Dubiczach Cerkiewnych i dwóch kościołów murowanych w Drohiczynie
Obiekty dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.