Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W dniu 23 listopada 2022 r. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Piotr Gliński ogłosili Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowania na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie w wysokości 98% wartości inwestycji, a minimalny udział własny wynosi 2%.

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach:

  • do 150 000 zł;
  • do 500 000 zł;
  • do 3 500 000 zł.

Środki mogą być wykorzystane na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Samorząd może je przeznaczyć bezpośrednio na zabytki pod swoją opieką albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji.

Źródło: https://bit.ly/3VBHY7y.