RZEŹBY PO KONSERWACJI

Dwie XIX-wieczne rzeźby z ołtarza głównego w kościele pw. Bożego Ciała w Surażu zostały poddane konserwacji. Prace dofinansował w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Rzeźby św. Jan Nepomucen i św. Biskup Wojciech datowane są na początek XIX wieku. Są przykładem rzeźb ludowych w formie przyściennej. Niespełna metrowe figury wykonane są z drewna gruntowanego, polichromowanego, pozłacanego i srebrzonego.

Obie rzeźby były w złym stanie. Widoczne były m.in. liczne spękania i widoczne ślady żerowania drewnojadów. Konieczna była likwidacja powstałych zniszczeń, przywrócenie figurom wyglądu najbardziej zbliżonego do pierwotnego oraz ochrona przed zmiennymi warunkami temperaturowymi i mikrobami. Prace konserwatorskie polegały m.in. na usunięciu warstw wtórnych, oczyszczeniu, dezynfekcji, impregnacji i rekonstrukcji drewna. Warstwy zaprawy zostały uzupełnione, wykonano retusz warstw malarskich i pozłoty. 

Parafia pw. Bożego Ciała w Surażu na konserwację rzeźb otrzymała dotację Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 8 i 6,5 tysiąca złotych.