Rzeźby w rejestrze zabytków

Trzy rzeźby pochodzące z kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie zostały wpisane do rejestru zabytków. W ostatnim czasie prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków podjęła decyzję w tej sprawie.

Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem została umieszczona w ołtarzu głównym. Jest to rzeźba pełnoplastyczna, polichromowana. Twórcy przedstawili Matkę Bożą w pozycji stojącej, w czerwonej tunice i niebieskim płaszczu. Na swoim lewym ramieniu trzyma Dzieciątko Jezus ukazane w białej tunice i z rozpostartymi ramionami.

W ołtarzu głównym umieszczono także drewnianą, częściowo złoconą rzeźbę Św. Kazimierza. Postać przedstawiono z uniesioną prawą ręką w geście błogosławieństwa, w lewej ręce trzymającą krzyż.

Trzecią rzeźbą również umieszczoną w ołtarzu głównym, jest drewniana i częściowo złocona rzeźba Św. Wojciecha. Święty w prawej ręce trzyma pastorał i wiosło, natomiast w lewej ręce palmę męczeństwa.

Powyższe rzeźby pochodzą z przełomu XIX i XX w. Stanowią doskonały przykład sztuki snycerskiej. Świadczą również o historii rozwoju kościoła w Kuczynie oraz jego fundatorach – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Ołtarz główny w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie.
Ołtarz główny w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie.