SAMOCHODY W EWIDENCJI ZABYTKÓW

W ostatnim czasie do wojewódzkiej ewidencji zbytków włączyliśmy klika kart zabytków techniki. 

Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączyliśmy m.in. kartę pojazdu marki Mercedes Benz 380 SL z 1983 roku, kartę pojazdu marki Mercedes Benz 560 SL z 1986 roku oraz kartę pojazdu marki Mercedes Benz 500 SL z 1985 roku, którego właścicielem jest gwiazda muzyki disco polo – Zenon Martyniuk.

Cadillac Eldorado z 1974 roku to kolejny zabytek techniki, którego karta kilka lat temu została włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Niebawem pokażemy wam kolejne motoryzacyjne perełki.

Wszystkim osobom zainteresowanym włączeniem pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków przypominamy, że w tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek dostępny na stronie pod adresem https://wuozbialystok.bip.gov.pl/druki-i-formularze-bialystok/wlaczenie-pojazdu-do-wojewodzkiej-ewidencji-zabytkow.html;
  • kartę ewidencyjną pojazdu – 2 szt. Karty powinny być opracowane zgodnie z obowiązującą instrukcją opracowywania kart ewidencyjną zabytków techniki wydaną przez NID W-wa 2011 r.;
  • opinię (ocenę) techniczna pojazdu. Opinia powinna być wykonana przez rzeczoznawcę z listy ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanych przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów do spraw Pojazdów Zabytkowych KPSRS (dostępny na stronie MKiDN) lub z listy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (rzeczoznawcy.com.pl);
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do pojazdu – np. umowa sprzedaży, dowód rejestracyjny. W przypadku zakupu pojazdu za granicą dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.