Spotkanie autorskie w Sokółce

W dniu 7 grudnia 2022 roku w Sokólskim Ośrodku Kultury w Sokółce miało miejsce spotkanie autorskie z prof. dr hab. Małgorzatą Dajnowicz – podlaską wojewódzką konserwator zabytków, a zarazem współautorką biografii zawodowej o Władysławie Paszkowskim.

W wydarzeniu wzięli m.in. udział: Wiesława Burnos – członkini Zarządu Województwa Podlaskiego, Ewa Kulikowska – burmistrz Sokółki, Adam Kowalczuk – zastępca burmistrz Sokółki, Barbara Maj – dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury, Agnieszka Kozakiewicz – kierownik działu metodyki SOK oraz mieszkańcy Sokółki i okolic.

W trakcie rozmowy prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz przybliżyła uczestnikom spotkania kulisy pracy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasach powojennych oraz jego starań o zachowanie i odbudowę wartościowych obiektów z terenu Białegostoku i okolic. Aby w pełni odwzorować pracę, jaką wykonał Paszkowski, prof. Małgorzata Dajnowicz wraz z prowadzącym spotkanie inż. arch. Jackiem Minkiewiczem omówili szereg czynności, które należało wykonać, aby dokonać ostatecznej rekonstrukcji podlaskich zabytków m.in. Pałacu Branickich. Autorka publikacji odpowiedziała również na pytania związane z obecną rolą i zadaniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Celem publikacji biografii zawodowej Władysława Paszkowskiego, oprócz zarysowania w formie zwerbalizowanego zapisu dokonań pierwszego powojennego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Białymstoku jest także ukazanie, za pośrednictwem fotografii, najważniejszych przedsięwzięć związanych z powojenną inwentaryzacją zniszczeń i odbudową zabytków na Białostocczyźnie, które inicjował i nadzorował Paszkowski. Bardziej docenimy rangę jego dokonań w pracy konserwatorskiej, jeśli będziemy dysponować wiedzą, jakiej klasy budowle ratował, kim byli ich fundatorzy, projektanci, nadzorujący inwestycje i jaką te obiekty odegrały rolę w historii naszej małej ojczyzny – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Biografia zawodowa Władysława Paszkowskiego białostockiego konserwatora zabytków w fotografiach zapisana (1945-1972) jest dostępna w wolnym dostępie w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Już wkrótce ukaże się kolejna pozycja dotycząca Władysława Paszkowskiego. Tym razem autorzy skupią się na działalności Konserwatora na terenach Suwalszczyzny i Łomżyńkiego.