Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ oraz Wiceminister Jarosław Sellin.