Spotkanie PWKZ z przedstawicielami duchowieństwa

W dniu 15 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków odbyła spotkanie z przedstawicielami duchowieństwa.

Spotkanie miało na celu ustalenie kierunków współpracy dotyczących ochrony dziedzictwa zabytkowego, pozostającego w zarządzie Kościoła.

Warto zauważyć, że znaczną część dorobku kulturowego województwa podlaskiego stanowią zabytki sakralne. Ich opiekunowie wyrazili chęć wzajemnej współpracy PWKZ – Kościół w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.