Spotkanie PWKZ ze starostami województwa podlaskiego

W dniu 17 marca 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków przeprowadziła spotkanie ze starostami z terenu województwa podlaskiego.

W rozmowach wzięli udział m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, Starostwa Powiatowego w Kolnie, Starostwa Powiatowego w Mońkach, Powiatu Siemiatyckiego, Powiatu Bielskiego, Urzędu Miasta w Łomży oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Podczas spotkania poruszono kwestie oznakowania zabytków znakiem Błękitnej Tarczy. Ma ono na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej, podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.

Znakiem „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Błękitna tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku, w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych, a pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz.