Spotkanie robocze redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce

W dniu 1 marca br. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wzięli udział w spotkaniu roboczym redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.

Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy Zakładu Badań Podstawowych Historii Sztuki Instytutu Sztuki PAN oraz WUOZ w Białymstoku, jak i sytuacji ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego.

Urząd konserwatorski reprezentowali: Karol Łopatecki, Agnieszka Płocka-Wojtala oraz Agnieszka Witek.

Przedstawicielami Instytutu Sztuki PAN byli: dr Marcin Zgliński, dr Katarzyna Kolendo-Korczak, dr Anna Oleńska, dr Dorota Piramidowicz oraz dr Jan Nowicki.

Dziękujemy za owocne spotkanie, liczymy na kolejne, tym razem w stolicy naszego województwa.

Spotkanie robocze redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.
Spotkanie robocze redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.