SPOTKANIE W MINISTERSTWIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Prof.  Magdalena Gawin – Generalna Konserwator Zabytków zaprosiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Wspólne rozmowy dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędów. Na spotkaniu obecna była prof. Małgorzata Dajnowicz Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Zdjęcia: https://www.facebook.com/MagdalenaGawinMKiDN