Spotkanie wigilijne

W dniu 20.12.2022 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyło się spotkanie wigilijne.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczyli nas: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy ks. abp dr Józef Guzdek – Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy abp Białostocki i Gdański Jakub, Jego Ekscelencja bp Tadeusz Bronakowski, ks. dr Jarosław Grzegorczyk – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, ks. dr Zbigniew Snarski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku, ks. Anatol Fiedoruk – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku, ks. kan. dr Jacek Nogowski – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach, ks. Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach oraz dr Tomasz Madras – I Wicewojewoda Podlaski.

Arcybiskupi skierowali do pracowników słowa błogosławieństwa. Wszyscy duchowni zgodnie zwrócili uwagę na duchowy wymiar przeżywania nadchodzących świąt. W swoich słowach nie zapomnieli o dotychczasowej współpracy z pracownikami WUOZ w Białymstoku. Składając życzenia, podziękowali prof. Małgorzacie Dajnowicz za pomoc w ochronie obiektów sakralnych, których są opiekunami. Duchowni przypomnieli o wspólnym celu, jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego.

Życzenia świąteczne i noworoczne pracownikom urzędu w imieniu własnym oraz Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Podlaskiego złożył również dr Tomasz Madras – I Wicewojewoda Podlaski.

Zabytki sakralne stanowią większość dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, dlatego prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków również podziękowała duchownym oraz pracownikom za współpracę nad ich ochroną składając życzenia świąteczne i noworoczne.