Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, oraz pracownicy Urzędu gościli w progach Pałacu Hasbacha Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Metropolitę Białostockiego Księdza Arcybiskupa dr. Tadeusza Wojdę, Księdza Biskupa Supraskiego Andrzeja, Księdza dr. Zbigniewa Snarskiego (proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku), Księdza mitrata Anatola Fiedoruka (proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. św. Eliasza w Białymstoku) oraz towarzyszących im duchownych obu wyznań.