Spotkanie wigilijne

W dniu 22.12.2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyło się spotkanie wigilijne.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczyli nas: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy ksiądz arcybiskup dr Józef Guzdek – Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja ks. bp. dr Piotr Sawczuk – biskup drohiczyński, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup supraski Andrzej, Jego Ekscelencja bp. Tadeusz Bronakowski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku – ks. dr Zbigniew Snarski, Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Eliasza w Białymstoku – ks. Anatol Fiedoruk oraz Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski.

Metropolita Białostocki ksiądz arcybiskup dr Józef Guzdek, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – PWKZ.

Metropolita Białostocki ks. arcybiskup Józek Guzdek skierował do pracowników słowa błogosławieństwa. Duchowny zwrócił uwagę, aby w naszym codziennym życiu nie zapominać o człowieczeństwie. Podkreślił potrzebę niesienia pomocy, ale przede wszystkim nawoływał do zrozumienia bliźniego. W swoich słowach nie zapomniał o dotychczasowej współpracy z pracownikami WUOZ w Białymstoku. Metropolita Białostocki zaznaczył, iż wspólny cel jakim jest ochrona zabytków sakralnych stanowi formę preewangelizacji.

Głos zabrał również Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup supraski Andrzej podkreślił zadowolenie z możliwości spotkania się w siedzibie urzędu, aby wspólnie celebrować oczekiwanie Narodzin Chrystusa. Duchowny nawiązał również do wieloletniej współpracy z pracownikami urzędu oraz życzył przeżycia świąt w spokojnej atmosferze.

Życzenia świąteczne i noworoczne pracownikom urzędu złożył również Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski.

Zabytki sakralne stanowią większość dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, dlatego prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków również podziękowała duchownym oraz pracownikom za współpracę nad ich ochroną składając życzenia świąteczne i noworoczne.