Spotkanie ws. utworzenia parku kulturowego w Bohonikach

W Urzędzie Miejskim w Sokółce odbył się panel dyskusyjny poświęcony koncepcji utworzenia parku kulturowego w Bohonikach.

fot. Urząd Miejski w Sokółce

Park kulturowy swoim zasięgiem obejmowałby głownie wieś Bohoniki. Jego ostateczny kształt nie został jeszcze opracowany, dlatego nadal podlega konsultacjom. Głównym celem utworzenia parku kulturowego w Bohonikach jest wzmocnienie ochrony zabytków znajdujących się na jego terenie – miedzy innymi meczetu i mizaru, które mają tytuły Pomników Historii.  Ma to za zadanie także wzmocnienie potencjału turystycznego tego obszaru.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Sokółce i pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Prof. Małgorzata Dajnowicz zwróciła uwagę, iż w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace polegające na ustawowym tworzeniu parków kulturowych wokół obiektów uznanych za Pomniki Historii.

Wojewoda podlaski zwrócił uwagę na ostateczny przebieg granic parku oraz ustalenie w drodze uchwały nakazów i zakazów związanych z utworzeniem parku.

Pracownicy WUOZ przekazali sugestie dotyczące granic parku oraz materiały dotyczące funkcjonowania takich miejsc w innych częściach kraju.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zapowiedziała dalsze konsultacje z mieszkańcami Bohonik, do których dojdzie jeszcze w tym miesiącu.