Spotkanie z konsulem honorowym Bośni i Hercegowiny

„Wierzę, iż podejmowane przez Pana działania w zakresie ochrony i renowacji zabytków podkreślą piękno historycznej infrastruktury województwa podlaskiego oraz wpłyną na promocję naszego regionu. Wierzę, że dostarczą również wielu pozytywnych inspiracji dla mieszkańców Podlasia”.

Takie życzenia przekazał konsul honorowy Bośni i Hercegowiny dr hab. inż. Stanisław Łuniewski prof. ENU, z którym wczoraj spotkał się Adam Musiuk, podlaski wojewódzki konserwator zabytków.

W trakcie spotkania ustalono, że podjęta zostanie próba współpracy międzynarodowej, szczególnie w obszarze nauki.

spotkanie z konsulem honorowym Bośni i Hercegowiny
spotkanie z konsulem honorowym Bośni i Hercegowiny