SPOTKANIE ZE STAROOBRZĘDOWCAMI

Wczoraj (02.09) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce. 

Spotkanie w urzędzie dotyczyło możliwości objęcia szerszą ochroną konserwatorską cmentarza staroobrzędowców we wsi Białogóry (gmina Giby). Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozważa wpisanie przedmiotowego cmentarza do rejestru zabytków województwa podlaskiego a także ewentualne poszerzenie obszaru ochrony konserwatorskiej cmentarza staroobrzędowców w Białogórach. Aktualnie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynął wniosek w sprawie wpisania cmentarza do rejestru zabytków.

We wtorek (01.09) prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków wraz ze swoim zastępcą mec. Małgorzatą Kierzkowską i w obecności właściciela działki, na której znajduje się cmentarz, dokonała oględzin przedmiotowej nieruchomości. Aktualnie prace na obszarze działki zostały wstrzymane.