STARA PLEBANIA W ŁOMŻY W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW!

Zarządzeniem z dnia 22.06.2020 roku, prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków plebanię, ob. budynek rekolekcyjny przy ulicy Sadowej w Łomży. Czas powstania budynku przypada na XVI wiek. 

Budynek Starej Plebanii przy ulicy Sadowej w Łomży (obecnie budynek rekolekcyjny) znajduje się niedaleko katedry pw. św. Michała Archanioła oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego Pałacu Biskupiego.

Budynek został zbudowany na planie odwróconej litery „L”. W obecnej formie – dwukondygnacyjny, z trzecią kondygnacją w partii poddasza, nakryty niskim dachem dwuspadowym z naczółkami i facjatami. Elewacje mają charakter współczesny. Budynek Starej Plebanii był wielokrotnie przebudowywany (XVIII wiek, lata 20. XX wieku, lata 70. XX wieku). Zmiany w strukturze i formie obiektu należy wiązać ze zniszczeniami wojennymi oraz zmianami sposobu użytkowania i naprawami.