Światło Pamięci Niezwyciężonym

Dziękujemy Stowarzyszeniu Grupa Wschód za organizację tak ważnego wydarzenia jakim jest Światło Pamięci Niezwyciężonym w dekadę 100 lecia Niepodległości. Cieszymy się, że pamięć o bohaterach jest wciąż żywa.

Cmentarz Wojskowy w Białymstoku został założony z początkiem lat dwudziestych ubiegłego wieku, a jego mogiły są świadectwem trudu z jakim odradzało się państwo Polskie po okresie zaborów.