Święto Supraskiej Ikony Matki Bożej

Święto Supraskiej Ikony Matki Bożej jest jednym z najważniejszych świąt celebrowanych w supraskim monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Główna Święta Liturgia oraz procesja z ikoną odbywają się tradycyjnie 10 sierpnia. W modlitwie uczestniczą wierni z różnych części województwa podlaskiego, ale również kraju.

W tym roku liturgii, odprawionej przy ołtarzu polowym, asystowali hierarchowie – arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej oraz biskup supraski Andrzej. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, w tym prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Oryginalna Supraska Ikona Matki Bożej pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej Smoleńskiej Ikony Matki Bożej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami. W czasie I wojny światowej, uciekający przed Niemcami mnisi, wywieźli ikonę do Rosji. Tam zaginęła, niestety jej los pozostaje nieznany do dziś. Obecna ikona, to jej kopia wykonana w XIX wieku.

Ponad 500-letni klasztor w Supraślu, zwany Ławrą Supraską, jest jednym z najważniejszych cerkiewnych ośrodków życia monastycznego w Polsce. Jego główna świątynia, cerkiew Zwiastowania NMP, została wzniesiona w latach 1503-1510 w stylu gotycko-bizantyjskim. Niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej, w kolejnych latach za sprawą Władysława Paszkowskiego została zabezpieczona, a następnie odbudowana.

Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 26 stycznia 2023 r. „Supraśl – klasztor męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny” został uznany za Pomnik Historii.